درباره ما

شرکت مشاوره مدیریت سنجش و دانش آیریک (سهامی خاص) در راستای تجمیع دانش و تجربه مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت و صنعت در یک مجموعه و ارائه تجربیات و خدمات مشاوره به شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از جمله شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پارک‌های علم و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری، بانک صنعت معدن و تجارت و … تأسیس و سعی بر آن شد تا مجموعه‌ای از اعضای هیأت علمی و اساتید ممتاز کشور، مدیران با تجربه در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد در کنار هم گرد آمده تا با استفاده از توانایی و تجربیات آن‌ها بهترین خدمات مشاورهای فنی، اقتصادی و مالی در ارزیابی و راهبری طرح‌ها و پروژه‌ها و راهکارهای مدیریتی و کسب و کار به نهادهای مزبور ارائه گردد.

با ما باشید …

کارهای در حال اجرا

ارزیابی شرکتهای دانش بنیان
لیزینگ محصولات دانش‌بنیان
ارزیابی سالانه شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
بررسی معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان
تدوین طرح کسب و کار
دریافت نیاز صنایع
طرح های سرمایه گذاری
فرآیند بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فستیوال