به منظور هماهنگی لازم جهت بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۳۱-۳۳۸۷۱۹۳۵