• امکان سنجی طرح ها، تهیه طرح تجاری
 • بررسی و انجام مطالعات بازار
 • بازاریابی B2B
 • ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش‌بنیان
 • ارزیابی معافیت مالیاتی شرکتهای دانش‌بنیان
 • ارزیابی سالانه شرکتهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
 • بررسی استقرار شرکتهای دانش بنیان
 • خدمات مربوط به لیزینگ محصولات دانش بنیان
 • بررسی معیارهای تفصیلی حوزه تجهیزات مکانیکی
 • فن بازار
 • عرضه و تقاضای فناوری
 • مانیتورینگ و ارزیابی استارت آپ‌ها
 • ارزش‌گذاری دانش فنی و فناوری