دریافت نیاز صنایع

سنجش و دانش آیریک به منظور تسهیل روند تجاری‌سازی و تبادل فناوری، با جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط بین عرضه‌کنندگان فناوری (شامل شرکت‌های دانش بنیان، مخترعین، نخبگان، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ….) و متقاضیان فناوری (شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، بنگاه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و معدنی و …) زمینه مناسب تعامل بین طرفین را فراهم می‌آورد.

شرکت سنجش و دانش آیریک برمبنای رویکرد نوآوری باز، با شناسایی هدفمند نیازهای فناورانه تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و جستجو و رصد فناوری‌های مورد نیاز از منابع داخلی و خارج از کشور و انجام فرآیند داوری، زمینه دستیابی به بیشترین و بهترین طرح‌ها و فناوری‌ها را در راستای درخواست متقاضیان فراهم می‌نماید.

فرم دریافت متقاضی‌فناوری در لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد. در­صورت تکمیل به آدرس daneshbonyan.iric@gmail.com ارسال نمایید.