عقد قرارداد

انتخاب سرمایه‌گذار

و نشست‌های تبادل

جست‌و‌جو و رصد سرمایه‌گذار

مشاوره و تکمیل پروپوزال

دریافت طرح توجیهی

شناسایی طرح

مشاوره در خصوص

طرح‌های سرمایه‌گذاری

طرح های سرمایه گذاری

سنجش و دانش آیریک به منظور تسهیل روند تجاری‌سازی و تبادل فناوری، با جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط بین عرضه‌کنندگان فناوری (شامل شرکت‌های دانش بنیان، مخترعین، نخبگان، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ….) و متقاضیان فناوری (شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، بنگاه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و معدنی و …) زمینه مناسب تعامل بین طرفین را فراهم می‌آورد.

شرکت سنجش و دانش آیریک برمبنای رویکرد نوآوری باز، با شناسایی هدفمند نیازهای فناورانه تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و جستجو و رصد فناوری‌های مورد نیاز از منابع داخلی و خارج از کشور و انجام فرآیند داوری، زمینه دستیابی به بیشترین و بهترین طرح‌ها و فناوری‌ها را در راستای درخواست متقاضیان فراهم می‌نماید.

فرم دریافت اطلاعات طرح فناوری

 • شناسایی طرح

  طرح و ایده فناورانه متقاضی بررسی می شود

 • دریافت طرح توجیهی

  مساله و نیاز فناورانه در قالب فرمت RFP به صورت کاملا فنی و تخصصی مستندسازی می شود

 • مشاوره و تکمیل پروپوزال

  برای تکمیل پروپوزال به منظور ارائه به سرمایه گذاران مشاوره صورت می گیرد.

 • جستجو و رصد سرمایه گذار

  فرآیند جستجو و رصد سرمایه گذار برای پاسخگویی به ایده مطرح شده از طریق شبکه سازی فناوری در داخل و خارج از کشور صورت می گیرد.

 • انتخاب سرمایه گذار و نشست های تبادل

  فناوری مناسب و تیم توانمند انتخاب می گردد

 • عقد قرارداد

  قرارداد سرمایه گذاری و تبادل فناوری با نظارت و مشاوره آیریک، بین متقاضی و صاحب طرح منعقد می گردد.