با توجه به سوابق و تجربیات موسسان و مدیران شرکت و نیز توان کارشناسی نیروی انسانی همکار، حوزه های اصلی فعالیت شرکت سنجش و دانش آیریک در زمینه مشاوره مدیریت با تمرکز بر حوزه کسب و کار فناورانه و تجاری سازی فناوری و خدمات و محصولات فناورانه و دانش بنیان تعیین گردید که اهم این فعالیتها شامل موارد ذیل می باشد :

  • ارزیابی شرکتهای فناور و دانش بنیان
  • مطالعات امکان‌سنجی و اعتبار‌سنجی طرح ها
  • خدمات فناوری، تجاری‌سازی و مدیریت کسب و کار